W herb Zakonu wpisane są słowa proroka Eliasza:
 
   „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga  Zastępów”. / 1Krl 19,10/
 

„Modlitwa i ofiara z Kościołem i za Kościół jest wyłącznym, kontemplacyjnym apostolatem karmelitanek bosych”. / Konstytucje/.

Siostry prowadzą życie kontemplacyjno-eklezjalne, w harmonii między samotnością i milczeniem a komunią siostrzaną, w rodzinie ukształtowanej na wzór małego „Kolegium Chrystusa”. Nie prowadzą żadnej działalności zewnętrznej.

 

 

Informacje na temat Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, jego historii, charyzmatu i świętych można znaleźć na stronach: