wzywa001Bóg wzywa nas do pójścia za Chrystusem, abyśmy w oddaniu się Jemu jako osoby konsekrowane, podążały drogą naszego powołania do uświęcenia życia własnego i wspólnoty Kościoła.

„Kandydatki do Zakonu powinny być osobami oddanymi modlitwie oraz pra- gnącymi doskonałej miłości i oderwania od świata, tak aby mogły podjąć rodzaj życia właściwy dla Karmelitanek Bosych, w którym zjednoczenie z Bogiem w głę- bokiej samotności ściśle łączy się z siostrzanym obcowaniem we wspólno- cie”. /Konstytucje Karmelitanek Bosych/

 

Przyjmujemy kandydatki pełnoletnie do 35 roku życia, które mają wykształcenie co najmniej średnie maturalne. Formacja odbywa się w całości w klauzurze klasztoru, do którego osoba wstępuje. Obejmuje roczny postulat, dwuletni nowicjat, który rozpoczyna się ceremonią obłóczyn – otrzymania habitu zakonnego. W tym czasie siostra przygotowuje się do złożenia pierwszej profesji zakonnej. Definitywnym aktem związania się z Panem Bogiem na drodze konsekracji zakonnej jest profesja wieczysta, którą siostra składa po trzech kolejnych latach formacji.